Các dòng máy mới bao gồm dòng C giá tốt cho sinh viên, dòng L tầm trung cho giải trí, dòng P cấu hình mạnh mẽ cho game thủ và
 
 
Đặt lại mật khẩu với các ký tự khó đoán, kiểm soát thông tin được sao lưu và bật tính năng xác thực hai bước giúp tăng cường bảo vệ tài khoản Apple ID trước các nguy cơ tấn công.