Ngoài viết vẽ, bút cảm ứng trên smartphone của Samsung còn dùng được như chuột máy tính hay có thể điều khiển, duyệt nội dung nhanh không cần chạm vào màn hình.