Di động của Lenovo có kiểu dáng đẹp, khả năng chụp ảnh tốt ngang với các smartphone cao cấp.

Hiệu chuẩn pin, khởi động lại hay xóa toàn bộ cài đặt là những cách giúp cải thiện thời gian sử dụng pin thiết bị của Apple, sau khi cập nhật iOS mới.