Smartphone cao cấp nhất của HTC được bán ra sớm hơn dự kiến với giá 16,99 triệu đồng.
Smart Switch Mobile có thể lấy dữ liệu trực tiếp từ dịch vụ iCloud của Apple, thiết bị Android hoặc thông qua cáp chuyển OTG trực tiếp.