Trẻ trên 12 tháng tuổi dùng điều hòa có sao không?

Trẻ trên 12 tháng tuổi dùng điều hòa có sao không?
Con mình đã hơn một tuổi, vậy có thể sử dụng điều hòa nhiệt độ bình thường được chưa.
7 chi tiết nhỏ người sành iPhone cũng ít biết

7 chi tiết nhỏ người sành iPhone cũng ít biết

Biểu tượng của ứng dụng Đồng hồ, mở đèn flash hay hai kiểu trả lời cuộc gọi...đều ẩn chứa những điểm thú vị của nền
 

7 chi tiết nhỏ người sành iPhone cũng ít biết

7 chi tiết nhỏ người sành iPhone cũng ít biết
Biểu tượng của ứng dụng Đồng hồ, mở đèn flash hay hai kiểu trả lời cuộc gọi...đều ẩn chứa những điểm thú vị của nền tảng iOS.