Bphone sau bản nâng cấp phần mềm chụp tối tốt hơn hẳn so với iPhone 6s nhưng chụp ban ngày vẫn chưa tốt bằng.
Cài tiện ích mở rộng cho trình duyệt, người dùng có thể vừa xem các video dưới dạng cửa sổ thu nhỏ, trong khi vẫn có thể truy cập các website khác.