Sử dụng các cảm biến tích hợp, smartphone của Apple có thể phát hiện chuyển động của vật thể trong không gian, ứng dụng làm bàn phím hay bút không
 
 
 
Gear S là một trong những đồng hồ thông minh hiếm hoi trên thị trường có thể hoạt động độc lập với smartphone.