Nintendo báo hiệu việc 'khai tử' Wii U

Đại diện hãng Nintendo cho biết máy chơi game Wii U đang bước vào giai đoạn cuối trong vòng đời sản phẩm của mình.
Cách kết nối đồng hồ Samsung Gear S3 với iPhone

Cách kết nối đồng hồ Samsung Gear S3 với iPhone  

Không chỉ hỗ trợ smartphone của Samsung hay Android, đồng hồ thông minh Gear S3 hay S2 đã có phần mềm để kết nối thiết
 

Apple đòi nhiều hỗ trợ khi sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Apple đòi nhiều hỗ trợ khi sản xuất iPhone tại Ấn Độ
Apple, công ty thuộc hàng giá trị nhất đã đưa ra một bản danh sách dài các ưu đãi tài chính với chính phủ Ấn Độ, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Cách kết nối đồng hồ Samsung Gear S3 với iPhone  

Cách kết nối đồng hồ Samsung Gear S3 với iPhone
Không chỉ hỗ trợ smartphone của Samsung hay Android, đồng hồ thông minh Gear S3 hay S2 đã có phần mềm để kết nối thiết bị iOS.