Điện thoại HTC U Ultra giảm gần 3 triệu đồng

Chiếc điện thoại mới của HTC đã được điều chỉnh giảm giá từ 18,49 triệu đồng còn 15,99 triệu đồng.