Dream W473 là một trong 4 model smartphone thương hiệu Việt chạy hệ điều hành Windows Phone đầu tiên được bán ra trên thị trường