VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

yêu thương

 • Lời tựa:
  yêu thương là không giới hạn! hãy bày tỏ yêu thương của bạn bằng cách này hay cách khác và hi vọng rằng yêu thương sẽ mãi ở bên bạn.
 • Chủ đề:
  Ngược sáng
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: