VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

tuyen duong pho van minh

 • Lời tựa:
  du o thoi gian nao nguoi dan van chap hanh nghiem chinh luat le giao thong va doi mu nghiem chinh
 • Chủ đề:
  Phố đông
 • Tác giả:
  LAI DIEN DAM
 • Thiết bị:
  nikon d 200
 • Tốc độ:
  125
 • Khẩu độ:
  8
 • Tiêu cự:
  28
 • ISO:
  800
 • Lượt xem: