VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

THÍCH THÚ

 • Lời tựa:
  Nước sạch về vùng cao luôn đem lại niềm yêu thích của trẻ em miền núi Huyện nam Giang Tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đề:
  Đen trắng
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: