VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

thành nhà Mạc xưa

 • Lời tựa:
  chụp được thành nhà Mạc tại Tuyên Quang trong lúc đang mưa. Bây giờ di tích đã trùng tu nhưng không thể đẹp như trước
 • Chủ đề:
  Sắc màu cuộc sống
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: