VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Tắm

 • Lời tựa:
  Những giọt mưa tắm mát vạn vật
 • Chủ đề:
  Mưa
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: