VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Sức sống

  • Lời tựa:
    Mượn ai tà áo bay màu lụa Bọc lấy mùa hương ấy để dành...
  • Chủ đề:
    Mùa Sen
  • Tác giả:
  • Thiết bị:
  • Tốc độ:
  • Khẩu độ:
  • Tiêu cự:
  • ISO:
  • Lượt xem: