0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Sức sống

 • Lời tựa:
  Mượn ai tà áo bay màu lụa Bọc lấy mùa hương ấy để dành...
 • Chủ đề:
  Mùa Sen
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: