0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Sen hồng một thủa xuân xanh II

 • Lời tựa:
  Chụp buổi sáng lúc 10 giờ. mọi người góp ý hộ nhé
 • Chủ đề:
  Mùa Sen
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: