083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Sau buổi chài lưới

 • Lời tựa:
  Những ngư dân Đà Nẵng cùng khiêng chiếc thúng chứa đấy các ngư cụ cùng 'chiến lợi phẩm' sau một buổi đánh bắt. Ảnh chụp ngược sáng nhằm lấy hình khối của chủ thể (silhouette) thay vì đi vào ghi nhận chi tiết của chủ thể.
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: