083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Phun châu thả ngọc

 • Lời tựa:
  Chú sâu róm đang canh giữ những viên ngọc quý bỗng xuất hiện và sớm tan biến sau cơn mưa.
 • Chủ đề:
  Thế giới Macro
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: