VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Nha Trang Biển Nhớ Trường Sa Ơi

 • Lời tựa:
  Trường sa thuộc tỉnh khánh hòa. biển đảo trường sa như đang gọi đất mẹ Nha Trang khánh hòa...Nhớ man mác nước biển em trôi
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: