VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Nghĩ suy

 • Lời tựa:
  - Có những người đi qua đời mình...Vô tình và vụt qua - Có những người chỉ đứng bên ngoài đời mình..Lặng nhìn
 • Chủ đề:
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: