0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Ngày mưa

 • Lời tựa:
  Quán vắng ngày mưa buồn lặng lẽ, chó thui ngán ngẩm nằm duỗi dài
 • Chủ đề:
  Mưa
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: