083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Ngã tư

 • Lời tựa:
  Ngã tư Kim liên-Giải phóng
 • Chủ đề:
  Phố đông
 • Tác giả:
  Minh Son
 • Thiết bị:
  Nikon
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: