VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Nấc thang lên trời

 • Lời tựa:
  Hoàng Su Phì - Hà Giang một ngày mưa thu
 • Chủ đề:
  Quê hương tôi
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: