VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Mưu sinh!

 • Lời tựa:
  Bình minh ở Biển Sơn Trà- Đà Nẵng, những con ngư dân vật lộn với cuộc sống từ lúc mình binh bắt đầu...
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: