VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Mưu Sinh

 • Lời tựa:
  Cuộc sống mưu sinh của những người dân Đồ Sơn trong buổi chiều tà.
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: