083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Mùa vàng

 • Lời tựa:
  Mùa gặt lúa tại Mù Căng Chải
 • Chủ đề:
  Quê hương tôi
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: