0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

MOT GOC BIEN DAO LY SON

 • Lời tựa:
  Vẳng nghe tiếng trẻ con Lý Sơn tranh luận với nhau về lá cờ Tổ quốc và biển của mình kéo dài tới tận nơi đâu...Chợt nhớ lại bài hát thuộc nằm lòng từ thời thơ ấu:" Lá cờ là cờ của ta. Công khó Ông Cha làm ra. Cháu con nên gìn giữ lấy. Muôn năm với nước non nhà!"
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: