0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Lên Đồi

 • Lời tựa:
  Lên đồi dúp mẹ hái chè không phải là chuyện gì to tác lắm đối với các em nhỏ ở vùng quê miền núi này, từ nhỏ các em đã ý thúc được rằng mình sinh ra không phải với danh nghĩa là "Cậu ấm" hay "Cô chiêu" nào cả, các em chỉ biết mình cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa nơi đây là đều phải giúp đỡ
 • Chủ đề:
  Tuổi thơ em
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: