0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Kiếm mồi

 • Lời tựa:
  Ảnh chụp vào sáng 14/4/2011 tại công viên Thương Bạc - TP Huế
 • Chủ đề:
  Thế giới Macro
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: