VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Kéo lưới

 • Lời tựa:
  Một buổi kéo lưới đánh bắt cá cơm của ngư dân địa phương tại Ninh Chữ
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: