VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Kéo lưới

 • Lời tựa:
  Ngư dân làng chài Thái An (Ninh Thuận) kéo lưới từ ghe lên bờ sau 1 đêm đánh bắt
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: