VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Hừng sáng

 • Lời tựa:
  Sáng thơ thẩn dọc sông Hàn (Đà Nẵng), thấy đẹp đưa máy lên chụp một ảnh làm kỷ niệm (chụp vào lúc 5 giờ 46 phút sáng)
 • Chủ đề:
  Ngược sáng
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: