0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Hạ Long Bay

 • Lời tựa:
  Vịnh Hạ Long, đứng ngắm Vịnh từ trên đỉnh của Hang Sửng Sốt
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
  Lê Minh Hậu
 • Thiết bị:
  Nikon D60
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: