VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

góc bếp

 • Lời tựa:
  góc bếp
 • Chủ đề:
  Đen trắng
 • Tác giả:
  vu dang khoa
 • Thiết bị:
  Canon 50D
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: