VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Đồng vợ đồng chồng

 • Lời tựa:
  Hai vợ chồng đang cùng nhau gánh nước bên bờ biển. Câu ca dao "" Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" bỗng thêm phần ý nghĩa.
 • Chủ đề:
  Sắc màu cuộc sống
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: