VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

đôi bờ

  • Lời tựa:
    đầu mùa chung bờ, cuối mùa đôi ngả
  • Chủ đề:
    Khoảnh khắc hè
  • Tác giả:
  • Thiết bị:
  • Tốc độ:
  • Khẩu độ:
  • Tiêu cự:
  • ISO:
  • Lượt xem: