VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Đóa Sen Tâm

 • Lời tựa:
  Bao cuộc sống chung quanh Còn lắm nhiều nghiệp chướng Phải nên luôn làm phước Giúp người hỏi han thăm
 • Chủ đề:
  Mùa Sen
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: