0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Đèn Trời

 • Lời tựa:
  Mặt trời lên ngang mũi thuyền tựa như ngọn đèn thiên nhiên dẫn thuyền về bến sau 1 đêm dài đánh bắt hải sản ngoài khơi xa
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: