0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Đãi ốc

 • Lời tựa:
  Đãi ốc - Công việc hàng ngày bất kể nắng hay mưa của những người dân vùng sông nước ở Tp. Huế.
 • Chủ đề:
  Mưa
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: