VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Công việc thầm lặng

 • Lời tựa:
  Công việc thầm lặng.
 • Chủ đề:
  Ngược sáng
 • Tác giả:
  võ thị bạch Yến
 • Thiết bị:
  Nikon D300
 • Tốc độ:
  125
 • Khẩu độ:
  5.6
 • Tiêu cự:
  24-70 mm
 • ISO:
  200
 • Lượt xem: