VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Cong cong con đường uốn quanh

 • Lời tựa:
  Bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng nhìn phong cảnh ở đây. Hình chụp trên đường từ Đồng Văn đi Mèo Vạc (Hà Giang).
 • Chủ đề:
  Quê hương tôi
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: