VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Cong cong con đường uốn quanh

 • Lời tựa:
  Cảnh nhìn từ đài quan sát Mèo Vạc (Hà Giang)
 • Chủ đề:
  Quê hương tôi
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: