0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Con đường xưa em đi

 • Lời tựa:
  Tháng 5 hè về lại nhớ lại con đường xưa mỗi lần tan trường đi trên con đường lá vàng rải đầy dưới mỗi bước chân ta qua.
 • Chủ đề:
  Chào nắng
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: