VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Cổ trong cũ,cũ mà mới

 • Lời tựa:
  Cầu Thê Húc,đền Ngọc Sơn cổ kính luôn mới mẻ dưới ống kính của mỗi nhiếp ảnh gia.
 • Chủ đề:
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: