VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Chú ruồi

 • Lời tựa:
  Không là biết chú ruồi đang đứng suy nghĩ điều gì mà im thế. Biết mình đang được làm mẫu chăng!
 • Chủ đề:
  Thế giới Macro
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: