VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Chiều xuống

 • Lời tựa:
  Ngày hết. Bóng tối sẽ nhanh chóng xâm chiếm không gian. Chỉ còn một chiếc xuồng trên sông của người chăn vịt làm nốt những công việc cuối cùng trong ngày của mình, bóng sào in dấu trên nền trời đo đỏ.
 • Chủ đề:
  Quê hương tôi
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: