VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Chiều nhớ!

 • Lời tựa:
  Một chiều biển Đà Nẵng đứng nhìn từ chùa Linh Ứng, một cảm giác man mác...
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: