VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

BINH MINH TREN VUNG BIEN LUONG SON

 • Lời tựa:
  Ảnh chụp tại vùng biển Lương Sơn - Khánh Hòa.
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: