VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Bình minh trên quê tôi

 • Lời tựa:
  Bình minh trên quê tôi
 • Chủ đề:
  Chào nắng
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: