VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Bình minh Cổ Thạch

 • Lời tựa:
  Bình minh - thời điểm bắt đầu một ngày mới, đầy hân hoan và cảm xúc
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: