0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Biển trời xanh lắm

 • Lời tựa:
  Biển trời Việt Nam đẹp biết bao
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
  Phan Lac Dung
 • Thiết bị:
  D90
 • Tốc độ:
  1/125
 • Khẩu độ:
  8
 • Tiêu cự:
  18
 • ISO:
  100
 • Lượt xem: