VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Biển Nhớ --- Sóng Vỗ Bờ

 • Lời tựa:
  Sóng vỗ bờ ngày đêm không nghỉ
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
  Huỳnh Sơn
 • Thiết bị:
  Canon 50D
 • Tốc độ:
  1/5
 • Khẩu độ:
  f/22
 • Tiêu cự:
  26 mm
 • ISO:
  100
 • Lượt xem: