0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Biển nắng

 • Lời tựa:
  Nắng chiếu vàng bãi biển
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
  Phan Lac Dung
 • Thiết bị:
  D90
 • Tốc độ:
  1/500
 • Khẩu độ:
  f8
 • Tiêu cự:
  55
 • ISO:
  100
 • Lượt xem: